• Trang chủ > Thông báo thay đổi THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • Thông báo thay đổi THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 • CÔNG TY CP KINGPHAR TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
  Từ ngày 5/2019. Công ty chính thức thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh theo thông tin mới như sau:
  - Tên Công ty CP Kingphar Việt Nam
  - Trụ sở: Thôn Bình Phú, Xã Yên phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
  - Đại diện pháp luật: Ông Phạm Văn Chính      - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  - Mã số thuế:  01042689362
 • Trang chủ > GIẢI THƯỞNG
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG